Våra nybyggnadsprojekt

Mäklarfirman Riviera Keys kan genom vårt nära samarbete med lokala byggherrar hjälpa er att köpa ett nytt boende i Frankrike, utan extra kostnader. Vi är mellanhänder gentemot byggherren och den franska notarien och vår roll är att vägleda dig genom hela köpprocessen tills det att du får nycklarna i handen. Vi förklarar administrativa dokument och tolkar vid möten med byggherre och notarie. För kunder som inte bor på plats erbjuder vi ett verkligt bistånd och en trygghet genom hela processen. Vi kan även hjälpa er att välja kök och golv.

Försäljningen av bostäder med framtida leverans (på franska VEFA eller «Vente en l’Etat Futur d’Achèvement») är noggrant reglerad i den franska lagen. Det finns många fördelar med att köpa bostad under byggnation; minskade transaktionskostnader, cirka 2–2,5% (mot ca 8,7% för befintliga bostäder) - tioårsgaranti på fastigheten - tvåårsgaranti på den elektriska utrustningen - återbetalnings- eller färdigställandegaranti - konstruktion enligt senaste standard för isolering, elektrisk utrustning, osv – val av till exempel kakel och klinkers, samt i vissa fall personliga anpassningar av bostaden. Observera att det tillkommer kostnader för att köpa och installera kök. 

Köp av bostad med framtida leverans görs i två steg, först skrivs ett reservationskontrakt då handpenning erläggs, och sedan skrivs ett slutligt kontrakt hos en fransk notarie. Köparen har ångerrätt efter att ha undertecknat reservationskontraktet och tid att söka banklån. Betalning av fastigheten sker i etapper, enligt en fastställd plan.

Hemsida Våra nybyggnadsprojekt

By continuing browsing this website, you consent to the use of cookies for personalized service and audience statistics.

Learn more Close